TURKISH ALIGNER SOCIETY

COMMUNICATION COMMITTEE
Begüm Ulaşan
Cemre Geze
Emine Beril Karamanlı
Razmik Ramiz Nahcivan
Ünalp Can Muştu